Låt ljuset komma in

Fönsterputs

I många fall är våra uppdragsgivare kommunala eller privata fastighetsförvaltare, men vi kan lika gärna åta oss fönsterputsningsuppdrag och andra tjänster från privatpersoner i Vallentuna och andra delar av Storstockholm.

Tjänsterna kan utföras fortlöpande enligt överenskommet avtal eller i form av engångsuppdrag.

Allt beror på kundens behov, som vi sätter allra främst i vårt företag. En fortlöpande dialog med kunderna är mycket viktigt för en städfirma, vilket vi tar fasta på. Gäller det återkommande fönsterputsning med skrivet avtal kommer vi ut för att se och bedöma tidsåtgång och pris.

När det handlar om fönsterputsning tittar vi på antalet fönster samt fönstrens placering och storlek och kommer sedan med en kostnadsfri offert.

Noggrant och effektivt med professionella fönsterputsare 

Våra medarbetare har stor erfarenhet av fönsterputsning i Vallentuna och övriga Stockholmsområdet. Därför kan vi lämna garantier på ett utmärkt resultat efter varje putsning. Även om fönsterputsning är krävande och ofta måste ta en viss tid i anspråk, kan vi utföra jobbet så snabbt som det är möjligt, vilket resulterar i lägre kostnader för dig som kund.

Innan vi lämnar offert kommer vi vanligen ut och tittar på lokalerna i förväg för att bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och omfattning. Just när det gäller fönsterputsning finns många faktorer att ta hänsyn till, inte bara antalet fönster. 

En avgörande faktor är fönstrens placering - behöver vi ta med oss stege (om ingen finns på plats) eller går det att komma åt fönstren ändå? Det är också viktigt att känna till om det är enkelglas, tvåglas eller treglas, eftersom det dubblar eller tripplar den yta som måste rengöras. 

När våra medarbetare är välförberedda på vilka fönster som ska putsas och får tillgång till dem finns alla förutsättningar på plats för att arbetet ska gå snabb och resultera i skinande rena fönster. 

Vi är också tacksamma och kan arbeta mer effektivt om det finns fri tillgång till fönstren när vi kommer. Det kan betyda att fönsterbrädorna är fria från saker och att inget annat blockerar dem. Material, som verktyg och rengöringsmedel, har våra medarbetare med sig när de kommer ut till dig - även stege vid behov och efter överenskommelse. 

Kombinera flera tjänster

Finns det något annat du behöver hjälp med i anslutning till fönsterputsningen? Som ett fullserviceföretag inom städning och lokalvård kan vi erbjuda kombinationer av olika tjänster, som exempelvis fönsterputs som en del av en ordentlig storstädning, eller återkommande städning av fastigheten, hemmet eller arbetsplatsen efter ett schema som du bestämmer. Kontakta oss om du vill veta mer.